Uusperheen perintö – Kuka perii jos puolisoista vain toisella on lapsia?

28.03.2023

Jos puolisoista vain toisella on omia lapsia ja lapseton puoliso kuolee ensin, leski perii ensin kuolleen lapsettoman puolisonsa.

Mitä tapahtuu molempien kuoltua?

Lesken kuoltua omaisuus jaetaan ensin kuolleen puolison toissijaisille perillisille (ovat yleensä ensin kuolleen puolison vanhemmat, sisarukset, sisarusten lapset) sekä lesken perillisille. Tällöin omaisuus jaetaan avio-oikeuden vuoksi yleensä puoliksi puolisoiden perillisille, mikäli puolisoilla oli avio-oikeus toistensa omaisuuteen.

Lapsettoman puolison kannattaa tehdä testamentti

Lapseton puoliso voi kuitenkin testamentilla poiketa tästä lakimääräisestä perintöoikeudesta ja määrätä omaisuudestaan jollekin muulle henkilölle tai taholle tai esimerkiksi puolisonsa lapsille. Silloin lapsettoman puolison omaisuus ei mene enää lesken kuoltua hänen lakimääräisille toissijaisille perillisilleen.

Jos omia lapsia ei ole ja puolison lapset ovat muodostuneet läheisiksi, saatetaan puolison lapsia haluta turvata testamentilla. Vastaavasti tilanteessa, jossa omille perillisille (sisaruksille tai vanhemmille) ei haluta siirtyvän perintönä mitään, huomioidaan usein testamentissa puolison lapsia.

Puolison lapset ja perintöverotus

Verottaja kohtelee aviopuolison lapsia perintöverotuksessa huojentavasti ja samalla tavalla kuin he olisivat olleet testamentin tekijän rintaperillisiä.

Eli jos haluaa antaa testamentilla omaisuutta puolison lapsille, käsittelee verottaja heitä verotuksessa kuten rintaperillisiä eli alhaisemmalla veroasteella.

Lakimiehen suositus

Lapseton henkilö saa testamentilla päättää koko omaisuutensa jakautumisesta kuolemansa jälkeen. Suosittelemme etukäteen selvittämään, kuka uusperheessä perii ja kenet ja kenelle omaisuus ensimmäisen saajan jälkeen menee. Samalla suosittelemme, että lapseton henkilö tekee aina testamentin varmistuakseen siitä, että hänen omaisuutensa menee sille taholle, jonka hän on valinnut perillisekseen.

Artikkelin laati Lakimies Tuula Rainto, Lakiasiaintoimisto Amos. Hänelle saa aina soittaa maksuttoman puhelun, p.010 299 5090. Voit tutustua hinnastoomme tästäArtikkelia päivitetty 28.03.2023.

Aiheeseen liittyvät kirjoitukset:
Testamentti
Miten turvaat keskinäisellä testamentilla lesken asemaa?
Aviopuolison lapset perillisinä – tiedätkö mihin perintöveroluokkaan he kuuluvat?

 

Asianajaja Tuula Rainto, Asianajotoimisto Amos. Hänelle saa aina soittaa maksuttoman puhelun, p.010 299 5090