Työsuhteen päättäminen sopimuksella

Työsuhteen päättäminen sopimuksella

Tavallisesti työsopimuksen päättämisestä sovitaan tilanteessa, jossa työnantaja harkitsee työsopimuksen irtisanomista tai purkamista. Sopimuksen etuna on, että työsuhteen päättymiseen liittyvät kysymykset saadaan ratkaistua yhteisymmärryksessä, ilman oikeudenkäyntiä....
Yrityssaneerauksesta apua talousahdinkoon

Yrityssaneerauksesta apua talousahdinkoon

Yrityksen joutuessa syystä tai toisesta taloudellisiin vaikeuksiin on eräänä, ja yleensä viimeisenä vaihtoehtona yrityssaneeraus. Saneerausmenettely on mielestämme hyvä keino yrityksen elinkelpoisuuden palauttamiseksi sekä yrityksen ja sen omistajien etujen...
Yrityssaneerauksesta apua talousahdinkoon

Sopimusneuvottelut ja neuvotteluvaiheen sopimukset

Sopimusten tekemistä edeltää usein neuvotteluvaihe, jolloin osapuolet selvittävät edellytyksiä molemminpuolisesti tyydyttävän sopimuksen solmimiselle. Neuvottelemalla pyritään määrittämään sopimuksen sisältö sekä usein hankkimaan lisätietoa sekä sopimuksen kohteesta...
Työsuhteen päättäminen sopimuksella

Yleistä tavaramerkeistä

Tavaramerkkilain tarkoittaman immateriaalioikeudellisen yksinoikeuden tuotteen merkkiin voi saada kahdella tapaa: rekisteröinnillä tai vakiinnuttamalla. Vakiintumiselta vaaditaan runsaan käytön lisäksi yleistä tunnettuutta, minkä lisäksi tavaramerkin vakiintumisen...
Osakassopimus ja sen sisältö

Osakassopimus ja sen sisältö

Osakassopimuksen laatiminen kannatta, kun yhtiössä on enemmän kuin yksi osakkeenomistaja Mikä on osakassopimus? Osakassopimus on osakeyhtiön omistajien välinen sopimus. Siinä määritetään yritystoimintaan liittyvät keskeiset pelisäännöt ja varmistetaan osakkaiden...
Osakassopimus osakeyhtiötä perustettaessa

Osakassopimus osakeyhtiötä perustettaessa

Olemme jo aiemmassa blogikirjoituksessamme kertoneet tarkemmin osakassopimuksen sisällöstä ja niistä asiakokonaisuuksista, joista osakassopimuksessa voidaan sopia. Tässä kirjoituksessa avaamme tarkemmin sitä, miksi yhtiökumppaneiden kanssa osakeyhtiön perustamista...