Mikä on ennakkoperintö?

12.03.2024

Ennakkoperintö on perittävän eläessään perilliselleen antama lahja. Antajansa kuoleman jälkeen tämä lahja muuttuu ennakkoperinnöksi, sillä ennakkoperinnöt huomioidaan perinnönjaossa, toisin kuin normaalit lahjat. Ennakkoperinnön avulla huolehditaan siitä, että perillisiä kohdellaan perinnönjaossa tasapuolisesti.

Mikäli yhdelle perilliselle on annettu lahja eli ennakkoperintö, voi tämä aiheuttaa ennakkoperintöön liittyvää riitaa perinnönjaossa.

Rintaperilliselle annettu lahja, ennakkoperintöolettama

Rintaperilliselle annetut lahjat katsotaan ennakkoperinnöiksi, ellei lahjanantaja toisin määrää tai näin ole olosuhteiden perusteella katsottava tarkoitetun. Tätä kutsutaan ennakkoperintöolettamaksi. Lahjanantaja voi kumota tämän ennakkoperintöolettaman vapaamuotoisesti ja koska tahansa. Perinnönjaossa syntyvien riitojen välttämiseksi tällainen ilmoitus kannattaa tehdä tehdä kirjallisesti.

Ilmoitus käytännössä menisi näin: ”Ilmoitan, että XX:lle antamaani lahjaa ei tule käsitellä ennakkoperintönä.”

Poikkeuksia ennakkoperintöolettamaan

Ennakkoperintöolettamaan liittyy poikkeuksia. Ennakkoperinnöksi ei esimerkiksi katsota tavanomaista lahjaa, joka ei ole epäsuhdassa antajansa taloudellisiin oloihin. Kaikille rintaperillisille annettuja samansuuruisia lahjoja ei yleensä myöskään katsota ennakkoperinnöiksi. Sen sijaan esimerkiksi omaisuuden myynti perilliselle selvästi käypää hintaa edullisemmin katsotaan ennakkoperinnöksi vastikkeettomalta osaltaan. Jos näin ei haluta, tästä tulee nimenomaisesti määrätä kirjallisesti.

Soita 010 299 5090 . Varaa ilmainen alkukartoitus

Miten ennakkoperintöä käsitellään perinnönjaossa?

Jos perittävän antaman lahjan katsotaan olevan ennakkoperintöä, se otetaan huomioon perinnönjaossa. Ennakkoperinnön arvo lisätään vainajan pesään, jonka jälkeen sen arvo vähennetään ennakkoperinnön saaneelle tulevasta perintöosasta. Vaikka jonkun perillisen saama ennakkoperintö olisi arvoltaan suurempi kuin hänelle kuuluva perintöosa, ei hän joudu palauttamaan ennakkoperintönä saamaansa omaisuutta.

Ennakkoperinnöstä eli lahjasta on menee lahjavero

Ennakkoperinnöstä on maksettava lahjavero. Tällaisen maksetun lahjaveron määrä taas vähennetään perinnönjaossa maksettavaksi tulevasta perintöverosta. Huomionarvoista on, että ennakkoperintö voi nostaa perintöveron määrää, sillä perintövero on progressiivinen. Mikäli taas luovutus katsotaankin lahjaksi eikä ennakkoperinnöksi, ei sitä huomioida perintöverotuksessa. Poikkeuksena on lahja, joka on annettu perittävän kuolemaa edeltävän kolmen vuoden aikana.

Lahjanantajan oikeus lahjoittaa omaisuutta

Lahjanantajalla eli perittävällä on oikeus määrätä omaisuudestaan elinaikanaan ja hän saa lahjoittaa omaisuuttaan – lahjana tai ennakkoperintönä – kenelle haluaa. Perilliselle annettavien lahjojen määrääminen ennakkoperinnöiksi helpottaa perillisten asemaa perinnönjaossa.

Perukirjaan merkintä ennakkoperinnöistä

Lahjanantajan eli perittävän kuoltua hänen antamansa ennakkoperinnöt tulee merkitä perittävän perukirjaan.

Artikkelin laati Asianajaja Tuula Rainto, Asianajotoimisto Amos. Hänelle saa aina soittaa maksuttoman puhelun, p.010 299 5090. Voit tutustua hinnastoomme tästä. 

Aiheeseen liittyvät kirjoitukset:
Mitä eroa on ennakkoperinnöllä ja lahjalla?
Perintöverotuksessa voi säästää

 

Asianajaja Tuula Rainto, Asianajotoimisto Amos. Hänelle saa aina soittaa maksuttoman puhelun, p.010 299 5090