Keskinäinen testamentti

12.12.2021

Rintaperillisillä on oikeus vaatia lakiosaa. Testamentilla on mahdollisuus rajata tätä vaatimusta. Rintaperillisellä on aina lähtökohtaisesti oikeus saada vähintään lakiosansa vanhempansa perinnöstä. Lakiosa on puolet hänelle kuuluvasta perintöosasta.

Keskinäisellä testamentilla turvaa leskelle

Moni vanhempi toivoo, että kuolinpesä pysyisi jakamattomana ja lesken hallinnoitavissa myös lesken elinaikana. Keskinäiseen testamenttiin voi ja kannattaa laittaa toivomus siitä, etteivät rintaperilliset vaatisi lakiosaansa lesken eläessä. Moni myös tietää, että kyse on vain toivomuksesta, eikä määräys sellaisenaan sido juridisesti  rintaperillisiä. Testamentintekijät monesti luottavat omiin lapsiinsa ja siihen, että lapset kunnioittavat heidän keskinäisessä testamentissaan esitettyä toivomusta. Rintaperillisen taustalla saattaa kuitenkin olla hänen puolisonsa, joka pyrkii vaikuttamaan puolisonsa päätökseen ja suostuttelee tämän vaatimaan lakiosaansa heti.

Keskinäisen testamentin mahdollisuudet

Mikäli yksi rintaperillinen vaatii lakiosansa, saattaa tästä seurata leskelle tai toisille rintaperillisille huomattavia hankaluuksia. Tilanne on ”epäreilu”. Lakiosavaatimuksen esittänyt rintaperillinen saakin enemmän kuin toiset, jotka ovat kunnioittaneet vainajan toivomusta. Hän saa silloin heti lakiosansa, myöhemmin perintöosansa ja lopulta perii myös lesken. Keskinäisellä testamentilla voi estää tällaisen käyttäytymisen. Se tapahtuu parhaiten antamalla lakiosan vaatijalle pienempi osuus myös lesken kuoltua. Tällöin estetään tilanne, jossa vaatija saisi enemmän kuin ne rintaperilliset, jotka ovat kunnioittaneet vainajan toivetta ja jättäneet lakiosan vaatimatta.

Soita 010 299 5090 . Varaa ilmainen alkukartoitus

Keskinäisen testamentin esimerkkilause

“Toivomuksemme on, että lakiosaa ei vaadittaisi. Jos joku rintaperillisistämme kuitenkin vaatii ja saa lakiosansa ensin kuolleen jälkeen, supistetaan hänen oikeuttaan saada perintöä lesken jälkeen siten, että hän saa silloinkin vain lakiosansa.”

Lisäksi keskinäisessä testamentissa kannattaa olla maininta siitä, että leski voi maksaa lakiosan aina rahassa.

Hallintaoikeus vai omistusoikes leskelle

Avo- tai aviopuolisot voivat tehdä toistensa eduksi keskinäisen hallintaoikeustestamentin. Hallintaoikeustestamentilla pyritään varmistamaan leskeksi jääneen puolison toimeentulo toisen puolison kuoleman jälkeen siten, että tämän jättämän omaisuuden omistusoikeudet siirretään kuitenkin perittävän rintaperillisille. Leski saa hallintaoikeuden omaisuuteen. Perittävän rintaperillisillä on kuitenkin oikeus heille kuuluvaan perinnön lakiosaan.

Mikäli leskelle annetaan testamentilla omistusoikeus, maksaa leski perintöverot perinnöstään. Leski saa periä verovapaasti enintään 110.000 euroa omaisuutta. Tämä kannattaa huomioida puolisoiden välisessä keskinäisessä testamentissa.

Artikkelin laati Lakimies Tuula Rainto, Lakiasiaintoimisto Amos. Hänelle saa aina soittaa maksuttoman puhelun, p.010 299 5090. Voit tutustua hinnastoomme tästä. Artikkelia päivitetty 12.12.2021.

Tee ilmainen tarvekartoitus

Aiheeseen liittyvät kirjoitukset:
Pienennä perintöveroa testamentilla
Mitä pitää tehdä, jos testamentin todistajat olivat esteellisiä?
Testamentti

 

Lakimies Tuula Rainto, Lakiasiaintoimisto Amos. Hänelle saa aina soittaa maksuttoman puhelun, p.010 299 5090