Keskinäisellä testamentilla voi turvata lesken asemaa

10.10.2020

Moni vanhempi toivoo, että kuolinpesä pysyisi puolison kuoleman jälkeen jakamattomana ja lesken hallinnoitavissa lesken elinaikana.

Tästä huolimatta lain mukaan rintaperillisillä on kuitenkin oikeus vaatia lakiosaansa. Testamentilla on mahdollisuus rajata tätä rintaperillisen vaatimusta. Siksi kannattaa tehdä keskinäinen testamentti.

Rintaperillisellä on aina lähtökohtaisesti oikeus saada vähintään lakiosansa vanhempansa perinnöstä. Lakiosa on puolet hänelle kuuluvasta perintöosasta.

Keskinäinen testamentti

Keskinäiseen testamenttiin voi ja kannattaa laittaa toivomus siitä, etteivät rintaperilliset vaatisi lakiosaansa lesken eläessä. Moni myös tietää, että kyse on vain toivomuksesta eikä määräys sellaisenaan sido juridisesti miltään osin rintaperillisiä. Testamentintekijät monesti luottavat omiin lapsiinsa ja siihen, että lapset kunnioittavat heidän keskinäisessä testamentissaan esitettyä toivomusta.

Rintaperillisten taustalla saattaa kuitenkin olla hänen puolisonsa, joka pyrkii vaikuttamaan puolisonsa päätökseen ja suostuttelee tämän vaatimaan lakiosaansa heti.

Soita 010 299 5090 . Varaa ilmainen alkukartoitus

Keskinäisen testamentin mahdollisuudet

Mikäli yksi rintaperillinen vaatii lakiosansa, saattaa tästä seurata leskelle tai toisille rintaperillisille huomattavia hankaluuksia. Tilanne on ”epäreilu”.

Lakiosavaatimuksen esittänyt rintaperillinen saakin kaiken kaikkiaan enemmän kuin toiset, jotka ovat kunnioittaneet kuolleen puolison testamentissa esittämää toivomusta. Hän saa silloin heti lakiosansa, myöhemmin perintöosansa ja lopulta perii myös lesken.

”Suositukseni on, että tällainen käyttäytyminen pyritään estämään” .

Keskinäisellä testamentilla voi estää tällaisen käyttäytymisen. Se tapahtuu parhaiten antamalla lakiosan vaatijalle pienempi osuus myös lesken kuoltua. Tällöin estetään tilanne, jossa vaatija saisi enemmän kuin ne muut rintaperilliset, jotka ovat kunnioittaneet vainajan toivetta ja jättäneet lakiosan vaatimatta lesken vielä eläessä.

Lisäksi keskinäisessä testamentissa kannattaa olla maininta siitä, että leski voi aina halutessaan maksaa lakiosan rahassa. Tällöin muu omaisuus säilyy lesken hallinnassa.

Artikkelin laati perintöoikeuteen erikoistunut lakimies Tuula Rainto, Lakiasiaintoimisto Amos.

Amokseen voi aina soittaa maksuttoman konsultaatiopuhelun, p, 010 229  5090

Tee ilmainen tarvekartoitus

Aiheeseen liittyvät kirjoitukset:
Testamentti
Miten turvaat keskinäisellä testamentilla lesken asemaa?

 

Lakimies Tuula Rainto, Lakiasiaintoimisto Amos. Hänelle saa aina soittaa maksuttoman puhelun, p.010 299 5090