Kenellä on oikeus leskeneläkkeeseen?

05.04.2020

Leskeneläkkeeseen usein liittyy muun muassa kysymys siitä, mitä 50 ikävuoden rajapyykki ja avioliiton pituus merkitsevät. Olen alla yrittänyt lyhyesti kuvata leskeneläkkeen pääsäännöt.

Leskeneläke

Puolison kuolema voi olla kova paikka paitsi henkisesti myös taloudellisesti. Leskeneläkkeen tarkoitus on antaa taloudellista tukea ja turvaa leskelle elämän muutoksessa. Leskeneläke on Suomessa keskimäärin noin 560–590 euroa kuukaudessa. Siihen vaikuttavat lesken omat tulot, eläkkeet ja lasten lukumäärä.

Tällä hetkellä leskeneläkettä saadakseen on täytynyt olla naimisissa.

Leskeneläkettä ei voi saada, jos avioero on ollut vireillä silloin, kun puoliso on kuollut.

Toistaiseksi avopuoliso ei saa leskeneläkettä. Tätä säännöstä suunnitellaan muutettavaksi ja lainsäädäntöhanke on vireillä.

Soita 010 299 5090 . Varaa ilmainen alkukartoitus

Oikeus leskeneläkkeeseen, jos puolisoilla on yhteisiä lapsia

Jos leskeksi jääneellä on yhteinen lapsi kuolleen puolisonsa kanssa, hän on oikeutettu leskeneläkkeeseen mikäli avioliitto on solmittu ennen 65-ikävuotta.

Lapsettoman puolison oikeus leskeneläkkeeseen

Jotta lapseton voi saada leskeneläkettä, hänen on täytynyt solmia avioliitto ennen kuin leski on täyttänyt 50 vuotta ja puoliso on täyttänyt 65 vuotta.

Poikkeus ikäsääntöön: Lapseton naisleski, joka on syntynyt ennen 1.7.1950 ja avioitunut ennen 1.7.1990, voi saada leskeneläkkeen, vaikka avioliitto olisi solmittu vasta, kun hän on jo täyttänyt 50 vuotta.

Avioitumisiän lisäksi avioliiton on täytynyt kestää vähintään viisi vuotta ennen puolison kuolemaa ja lesken on oltava vähintään 50-vuotias puolison kuollessa.

Alle 50-vuotias leski voi saada leskeneläkettä, jos hän on saanut eläkelakien mukaista työkyvyttömyyseläkettä vähintään kolme vuotta jäädessään leskeksi.

 

Artikkelin laati: Lakimies Tuula Rainto, Lakiasiaintoimisto Amos. Hänelle saa aina soittaa maksuttoman puhelun, p.010 299 5090. Voit tutustua hinnastoomme tästä

Aiheeseen liittyvät kirjoitukset:
Miten turvaat keskinäisellä testamentilla lesken asemaa?

 

Asianajaja Tuula Rainto, Asianajotoimisto Amos. Hänelle saa aina soittaa maksuttoman puhelun, p.010 299 5090