Kuolinpesässä ulosmittauksessa oleva osakas

08.11.2023

Kuolinpesän osakkaalla tarkoitetaan henkilöä, joka on osallisena kuolinpesässä. Kuolinpesän osakkaita ovat leski, perilliset ja yleisjälkisäädöksen eli yleistestamentin saajat.

Jos joku kuolinpesän osakkaista on ulosotossa, ulosmittaus kohdistetaan hänen pesäosuuteensa. Pesäosuuden ulosmittaus ei kohdistu yksittäisiin jäämistöesineisiin tai varoihin.

Kuolinpesäosuuden ulosmittaus

Pesäosuuden ulosmittaus kohdistuu perilliselle kuolinpesästä tulevaan yksilöimättömään varallisuuteen. Hän kuitenkaan menetä kuolinpesän osakkuutta, vaikka hänen pesäosuus ulosmitattaisiin. Pesäosuuden ulosmittauksesta huolimatta, hän voi osallistua kuolinpesää koskeviin toimiin yhdessä muiden osakkaiden kanssa. Tällaisia toimia voivat olla esimerkiksi pesänselvitystarkoituksessa tapahtuvat luovutukset, kaupat ja maksut.

Soita 010 299 5090 . Varaa ilmainen alkukartoitus

Kuolinpesän osakkaan vastuu ulosmittausvelkojalle

Kuolinpesän osakkailla ei ole oikeutta toimia ulosmittausvelkojan vahingoksi. Osakkaat saattavat joutua vahingonkorvausvelvollisiksi, mikäli he toimillaan kuolinpesässä aiheuttavat vahinkoa ulosmittausvelkojalle. Jos kuolinpesän osakkailla on tieto ulosmittausvelallisen osakkaan maksukiellosta, saattaa lieväkin huolimattomuus johtaa yhteishallintotoimeen osallistuneen osakkaan täysimääräisen korvausvastuuseen. Tällaisia tilanteita saattaa olla esimerkiksi jos kuolinpesän omaisuutta myydään alihintaan.

Miten kannattaa toimia kuolinpesässä jossa on ulosmittauksen kohteena oleva osakas?

Kuolinpesän osakkaiden kannattaa kääntyä ammattitaitoisen lakimiehen puoleen ja varmistaa, että kuolinpesän selvittäminen ja omaisuuden realisoinnit tapahtuvat lain mukaisesti.

Artikkelin laati Asianajaja Tuula Rainto, Asianajotoimisto Amos. Hänelle saa aina soittaa maksuttoman puhelun, p.010 299 5090. Voit tutustua hinnastoomme tästä. 

Aiheeseen liittyvät kirjoitukset:
Perinnönjako
Perunkirjoitus