Koronavirus ja työnantajan oikeus lomautukseen

14.03.2020

Lomauttamiset ovat keino silloin, kun työ vähenee tilapäisesti.

Koronaviruksen vaikutukset työpaikoilla ovat tällä hetkellä merkittäviä. Työnantajat ovat lähes poikkeuksetta reagoineet koronaviruksen leviämiseen: matkustamista, tapaamisia ja kokouksia on rajoitettu.

On mahdollista, että ohjeiden tehostaminen ei ole liiketoiminnan kannalta riittävää, vaan työnantajan on ryhdyttävä myös muihin toimenpiteisiin. Liikevaihdon käännyttyä koronan vuoksi laskuun useat työnantajat ovat joutuneet harkitsemaan henkilöstönsä lomauttamista ja palkanmaksun keskeyttämistä.

Korona ja lomauttaminen

Mikäli työnantaja joutuu harkitsemaan työvoiman käytön vähentämistä koronasta johtuen, keino vähentämiseen voi olla lomauttaminen. Irtisanomisiin yksinomaan koronan vuoksi ei tule ryhtyä, sillä ”pelkän” koronan perusteella ei voitane väittää työn vähenevän pysyvästi.

Mikäli työnantaja työllistää säännöllisesti vähintään 20 työntekijää, työnantajan tulee kiinnittää huomiota siihen, ettei päätöstä tule tehdä ennen kuin mahdollisiin lomautuksiin liittyvät yt-neuvottelut on käyty.

Koronan kaltaisen tilanteen ollessa käsillä on mahdollista, että lomauttaminen alle 90 päiväksi on riittävää. Tällöin lakisääteinen neuvotteluaika on vähintään 14 päivää. Jos työnantaja kuitenkin epäilee, että lomautukset voisivat jatkua pidempään, on yt-neuvottelujen piiriin kuuluvien työntekijöiden lukumäärästä riippuen suositeltavaa harkita kuuden viikon neuvottelujen käynnistämistä varmuuden vuoksi. Neuvottelujen kuluessa osapuolet voivat nimittäin aina sopia, että kaikkien tarvittavien seikkojen tultua riittävästi käsitellyiksi neuvottelut päätetään ennen kuin lakisääteinen neuvotteluaika on kulunut loppuun. On siis mahdollista, että yt-neuvottelut saadaan päätettyä hyvinkin nopeasti, mikäli osapuolilta löytyy tähän tahtoa.

Kun yt-neuvottelut on käyty, työnantaja voi tehdä lomauttamista tarkoittavat päätökset.

Jos yhteistoimintavelvoitetta ei ole, päätös voidaan tehdä saman tien.

Lomauttaminen voidaan kohdistaa kaikkiin toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa työskenteleviin työntekijöihin, joiden kohdalla lomautusperuste täyttyy. Lomauttamisessa tulee noudattaa lain tai soveltuvan työehtosopimuksen mukaisia lomautusilmoitusaikoja.

Määräaikaisten työntekijöiden kohdalla tulee ottaa huomioon, että työnantaja saa lomauttaa määräaikaisen työntekijän vain, jos tämä on toisen työntekijän sijainen ja työnantajalla olisi oikeus lomauttaa kyseinen vakituinen työntekijä.

Artikkelin kirjoitti lakimies Tuula Rainto, Lakiasiaintoimisto Amos, p. 045-1115577. Hänelle saa aina soittaa maksuttoman puhelun. Voit tutustua hinnastoomme tästä

Aiheeseen liittyvät kirjoitukset:
Onko korona force majeure?

 

Lakimies Tuula Rainto, Lakiasiaintoimisto Amos. Hänelle saa aina soittaa maksuttoman puhelun, p.010 299 5090