Perinnöstä luopuminen

05.03.2024

Perillisellä on oikeus pätevästi luopua perinnöstä.

Ennakkoluopuminen perinnöstä

Perillinen voi luopua perinnöstä jo perittävän eläessä. Tällöin kyseessä on ennakkoluopuminen. Luopuminen on pätevä, jos perillinen kirjallisesti hyväksyy perittävän eläessään tekemän testamentin. Hän voi myös muulla tavalla kirjallisesti ilmoittaa perittävälle luopuvansa perinnöstä. Ilmoitukset on siis tehtävä kirjallisesti ja asiakirja on myös allekirjoitettava, jotta luopuminen tulee päteväksi. Ennakkoluopuminen on näin ollen sidottu määrämuotoon. Luopumisilmoitus asiakirja on osoitettava perittävälle, mutta perittävän hyväksyntä ei ole luopumisen sitovuuden edellytys.

Aviopuoliso voi luopua perinnöstä

Aviopuoliso voi luopua ennakolta perintöoikeudestaan puolisonsa kuoleman jälkeen. Hän voi myös luopua oikeudestaan pitää koti ja kodin irtaimisto jakamattomana hallinnassaan.

Rintaperillinen ja perinnöstä luopuminen

Rintaperillinen on aina oikeutettu lakiosaan. Vaikka hän luopuu perinnöstä, hän on oikeutettu lakiosaansa vastaavaan korvaukseen kuolinpesästä. Edellä mainittua oikeutta saada lakiosaansa hänellä ei kuitenkaan ole, jos hän on jo saanut lakiosasta aiemmin kohtuullista vastiketta tai kun hänen puolisonsa tai jälkeläisensä ovat saaneet lakiosaa vastaavan omaisuuden.

Jos on epäselvää, onko perillinen saanut lakiosastaan kohtuullisen määrän vastiketta, asiasta kannattaa keskustella lakimiehen kanssa.

Soita 010 299 5090 . Varaa ilmainen alkukartoitus

Perinnöstä luopuminen perinnönjättäjän kuoltua

Perillisellä on oikeus luopua perintöoikeudestaan myös perittävän kuoltua. Tätä kutsutaan jälkiluopumiseksi. Jälkiluopuminen on silloin mahdollista, jos perillinen ei ole jo ryhtynyt sellaisiin toimiin, että hänen voidaan katsoa ottaneen perintö vastaan.

Perintöön ryhtyminen ja vastaanottaminen tarkoittavat sitä, että perillinen on esimerkiksi pyrkinyt määräämään perintöomaisuudesta.

Vaikka perillinen luopuisikin perinnöstä hän saa kuitenkin osallistua kuolinpesän lakimääräisten velvoitteiden hoitoon ilman, että hänen katsottaisiin ottaneen näillä toimilla perintöä vastaan.

Perinnöstä luopumiselle ei ole asetettu laissa tiettyä aikarajaa. Jälkiluopumisen on tapahduttava kirjallisesti.

Kenelle perintö siirtyy perinnöstä luovuttaessa?

Perinnöstä luopujan sijaan perinnönsaajiksi tulevat hänen sijaantuloperillisensä. Sijaantuloperillisiä ovat ne tahot, jotka lain mukaan perisivät perinnöstä luopujan.

Jos vanhempi luopuu perinnöstä, hänen sijaantuloperillisiään ovat hänen lapsensa.

Lakimiehen suositus

Perinnöstä luopuminen kannattaa ilmoittaa kirjallisesti mahdollisimman varhaisessa vaiheessa perinnönjättäjän kuoltua.

Artikkelin laati Asianajaja Tuula Rainto, Asianajotoimisto Amos. Hänelle saa aina soittaa maksuttoman puhelun, p.010 299 5090. Voit tutustua hinnastoomme tästä. Artikkelia päivitetty 5.3.2024.

Aiheeseen liittyvät kirjoitukset:
Voiko perinnöstä luopua vain osittain?
Perintösuunnittelu

 

Asianajaja Tuula Rainto, Asianajotoimisto Amos. Hänelle saa aina soittaa maksuttoman puhelun, p.010 299 5090