Pesänselvittäjän hakeminen kuolinpesään

25.04.2024

Kuolinpesän pesänselvitys ja pesänselvittäjä

Kuolinpesä voidaan määrätä pesänselvittäjän hallintoon, mikäli yksikin kuolinpesän osakas sitä vaatii. Yleensä pesänselvittäjää haetaan silloin, kun kuolinpesässä on erimielisyyttä asioiden hoidosta. Tuomioistuin määrää pesänselvittäjän tehtäväänsä. Kun jäämistö on siirtynyt pesänselvittäjän hallintoon, eivät osakkaat voi enää edustaa kuolinpesää, vaan asiavaltuus siirtyy yksinomaisesti pesänselvittäjälle.

Kuolinpesän osakkaan ei tarvitse erikseen perustella hakemustaan käräjäoikeudelle.

Kenellä on oikeus hakea pesänselvittäjää tai pesänjakajaa?

Mikäli kuolinpesän asioiden hoitaminen osakkaiden yhteishallinnolla osoittautuu mahdottomaksi, kullakin kuolinpesän osakkaalla on itsenäinen oikeus hakea pesänselvittäjän tai pesänjakajan määräämistä käräjäoikeudelta. Tällöin kannttaa ottaa yhteyttä perintöjuridiikkaan erikoistuneeseen lakimieheen ja pyytää häntä pesä’nselvittäjäksi ja -jakajaksi.

Miten kuolinpesänselvittäjää koskeva hakemus tehdään?

Hakemus pesänselvittäjän määräämiseksi on tehtävä kirjallisesti. Hakemuksesta on käytävä ilmi hakijan vaatimus ja käräjäoikeuden nimi. Hakemusta tehtäessä on ilmoitettava kuolinpesän osakkaat, testamentin toimeenpanija (jos sellainen on) sekä taestamenti saaja (jos sellainen on). Hakemukseen on myös liitettävä tarpeelliset kuolinpesän tilaa koskevat asiakirjat. Näitä asiakirjoja ovat esimerkiksi testamentti tai selvitys perinnöstä luopumisesta. Jos perunkirjoitus on jo ehditty toimittaa, tulee hakemukseen liittää oikeaksi todistettu jäljennös perukirjasta.

Pesänselvittäjähakemukseen pesänselvittäjän suostumus

Yleensä pesänselvittäjähakemuksessa nimetään pesänselvittäjäehdokas. Tällöin hakemukseen tulee liittää tehtävään ehdotetun henkilön suostumus. Lakimies osaa auttaa pesänselvittäjän määräämiseen liittyvissä ongelmissa. Toimistomme lakimiehet toimivat kuolinpesissä pesänselvittäjinä ja tarvittaessa saatte meiltä suostumuksen tehtävään.

Pesänselvittäjän palkkio ja hinta

Tyypillisesti pesänselvitystyötä tehdään tuntityönä lakitoimistossa. Pesänselvitys maksaa arviolta 5.000-15.000 euroa riippuen pesän koosta ja asioiden hankaluudesta.

Artikkelin kirjoitti Asianajaja Tuula Rainto, Asianajotoimisto Amos. Hän toimii useissa kuolinpesissä pesänselvittäjänä ja -jakajana. Hänelle saa aina soittaa maksuttoman konsultaatio puhelun, p.010 299 5090.

Soita 010 299 5090 . Varaa ilmainen alkukartoitus

Aiheeseen liittyvät kirjoitukset:
Riidelläänkö kuolinpesässä?
Jakamattoman kuolinpesän omaisuuden myynti

 

Asianajaja Tuula Rainto, Asianajotoimisto Amos. Hänelle saa aina soittaa maksuttoman puhelun, p.010 299 5090