Työntekijän salassapitovelvollisuus ja liikesalaisuudet

Työntekijän salassapitovelvollisuus ja liikesalaisuudet

Vaikka liikesalaisuuksien suoja on määritelty laissa, tulee yrityksen itse toimia aktiivisesti liikesalaisuuksien suojaamiseksi. Liikesalaisuuslailla on yhtenäistetty liikesalaisuuksien suojaa koskevaa sääntelyä. Liikesalaisuuksien suojasta ja salassapidosta on...
Mitä tarkoittaa työntekijän lojaliteettivelvoite?

Mitä tarkoittaa työntekijän lojaliteettivelvoite?

Työntekijällä on lojaliteettivelvoite työnantajaansa kohtaan Mitä lojaliteettivelvoite tarkoittaa? Usein huomaa unohtuvan, että kuten työnantajalla on velvollisuus muun muassa huolehtia työntekijän työturvallisuudesta ja palkanmaksusta, myös työntekijällä on...