Ylityöt ja niistä sopiminen

Ylityöt ja niistä sopiminen

Ylityöllä tarkoitetaan lyhyesti määriteltynä työtä, joka ylittää työntekijän säännöllisen työajan enimmäismäärän. Työaikalain  yleissäännön mukaan säännöllinen työaika on 8 tuntia vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa. Säännöllisen työajan ylittäminen ei kuitenkaan...