Mikä on lesken tasinkoprivilegi?

05.03.2024

Lesken tasinkoprivilegi tarkoittaa lesken oikeutta olla luovuttamatta tasinkoa kuolleen puolison perillisille. Mikäli puolison kuoleman jälkeen toimitetaan ositus ja leski omistaa enemmän omaisuutta kuin kuollut puolisonsa,  ei leski ole velvollinen luovuttamaan tällöin omaisuuttaan tasinkona ensiksi kuolleen puolison perillisille.

“Jos leski on puolisoista varakkaampi, ei hänen tarvitse maksaa tasinkoa kuolleen puolison kuolinpesään.”

Mikä on tasinko?

Avioliiton päättyessä suoritetaan ositus, jos puolisoilla on ollut avio-oikeuden alaista omaisuutta. Osituksessa puolisoiden avio-oikeuden alainen omaisuus ja velat lasketaan yhteen ja jaetaan pääsäännön mukaan puolisoiden kesken tasan. Molemmat saavat siis yhtä suuren osan. Avio-oikeus toteutetaan tasingon avulla siten, että se puoliso, jonka avio-oikeuden alaisen omaisuuden säästö on suurempi, antaa toiselle puolisolle osituksessa tasinkoa sen verran, että molemmilla on avio-oikeuden alaista omaisuutta yhtä paljon.

Leski on varakkaampi osapuoli

Osituksessa voi kuitenkin käydä ilmi, että leski on varakkaampi kuin kuollut puoliso. Tällöin hänen ei tarvitse suorittaa tasinkoa kuolleen puolison perillisille vaan hän saa pitää enemmän omaisuutta itsellään.

Ainoastaan leskellä on oikeus vedota tasinkoprivilegiin. Hän ei ole velvollinen suorittamaan tasinkoa vähemmän avio-oikeutta omistavan kuolleen puolison perillisille.

Soita 010 299 5090 . Varaa ilmainen alkukartoitus

Perillisten velvollisuus luovuttaa tasinkoa leskelle

Vastaavasti jos kuolleen puolison avio-oikeuden alaisen omaisuuden säästö oli suurempi kuin lesken avio-oikeuden alaisen omaisuuden säästö, perillisillä on velvollisuus luovuttaa tasinkoa.

Miten leski voi vedota tasinkoprivilegiin?

Lesken täytyy ilmoittaa vetoavansa tasinkoprivilegioikeuteensa. Yleensä tämä tapahtuu viimeistään edesmenneen puolison perunkirjoituksen yhteydessä. Perunkirjoittajalle kannattaa ilmoittaa vetoamisesta oikeuteen ja hän kirjoittaa sen perukirjaan.

Leskellä vahva suoja

Lailla on turvattu lesken oikeus olla luovuttamatta tasinkoa kuolleen puolison perillisille. Lesken oikeus vedota tasinkoprivilegiin ei ole riippuvainen puolisoiden välisistä varallisuuseroista.

Esimerkki:

Mikäli lesken omaisuus on 500.000€ ja kuolleen puolison 5.000€, leski voi vedota lesken tasinkoprivilegiin ja olla luovuttamatta tasinkoa ensiksi kuolleen puolison kuolinpesään.

Muuta huomioitavaa

Tasinkoprivilegiä ei voida osituksen sovittelussa lainkaan sovitella. Sovittelumahdollisuuden puuttuminen suojaa vahvasti lesken oikeutta.

Artikkelin laati Asianajaja Tuula Rainto, Asianajotoimisto Amos. Hänelle saa aina soittaa maksuttoman puhelun, p.010 299 5090. Voit tutustua hinnastoomme tästä. 

Aiheeseen liittyvät kirjoitukset:
Ennen perinnönjakoa on tehtävä ositus
Ositus- ja perinnönjakokirja

 

Asianajaja Tuula Rainto, Asianajotoimisto Amos. Hänelle saa aina soittaa maksuttoman puhelun, p.010 299 5090