Ennen perinnönjakoa on tehtävä ositus

02.11.2023

Aina ennen perinnönjakoa on tehtävä ositus

Jos perittävä on ollut eläessään naimisissa ja puolisoilla ei ollut avioehtoa, on ennen perinnönjakoa toimitettava aina omaisuuden ositus. Perinnönjaon tai osituksen toimittamiselle ei ole laissa säädettyä määräaikaa. Ositus tulee kuitenkin toimittaa, jos leski tai joku kuolleen puolison perillisistä sitä vaatii. Jos kuolinpesän jakovaatimusta ei kukaan esitä, ositus saattaa olla toimittamatta ja kuolinpesä jakamatta, kunnes myös leski kuolee.

Ositus ensiksi kuolleen puolison ja lesken kuolinpesien välillä toimitetaan samalla tavoin kuin ositus lesken ja ensiksi kuolleen puolison perillisten välillä. Ositus tyypillisesti hoidetaan kuolinpesien osakkaiden sopimusosituksena ja joskus myös pesänjakajan johdolla toimitusosituksena. Osituksen jälkeen selviää se, mitä kumpaankin puolisoiden kuolinpesään kuuluu. Kuolinpesät ovat toisistaan erillisiä, vaikka niillä olisi samat osakkaat, tyypillisesti siis vainajien yhteiset rintaperilliset. Osituksessa enemmän omistaneen puolison kuolinpesä on normaaliin tapaan velvollinen luovuttamaan omaisuutta tasinkona vähemmän omistaneen puolison kuolinpesälle.

Mikäli leski on kieltäytynyt tasingon maksusta ensiksi kuolleen puolison jälkeen, ei tämä oikeus siirry hänen perillisilleen.

Soita 010 299 5090 . Varaa ilmainen alkukartoitus

Ositusperuste on ensiksi kuolleen puolison kuolinhetki

Ositus on siis toimitettava puolisoiden välillä, vaikka kumpikin heistä olisi jo kuollut, sillä ainoastaan osituksen jälkeen tiedetään, mitä omaisuutta puolisoiden kuolinpesiin ja perinnönjakojen piiriin kuuluu. Lesken kuoleman jälkeen toimitettavassa osituksessa tulee huomioida se, että ositettava omaisuus määräytyy ositusperusteen syntyhetken eli ensiksi kuolleen puolison kuolinhetken mukaan. Omaisuus, jonka leski on saanut tai ansainnut tämän jälkeen, ei ole avio-oikeuden alaista omaisuutta, eikä sitä tule osittaa myöskään lesken kuoleman jälkeen.

Artikkelin laati asianajaja Tuula Rainto, Asianajotoimisto Amos. Hänelle saa aina soittaa maksuttoman puhelun, p.010 299 5090. Voit tutustua hinnastoomme tästä. 

Aiheeseen liittyvät kirjoitukset:
Ositus- ja perinnönjakokirja
Miksi perinnönjaosta on laadittava jakokirja?
Miksi ositus kannattaa tehdä?