Työntekijän oikeus palkkaansa työnteon estyessä

Työntekijän oikeus palkkaansa työnteon estyessä

Työntekijän oikeus palkkaansa työnteon estyessä on juuri nyt kevättalvella 2024 erittäin kuuma ja jopa tulenarka työmarkkinapoliittinen aihe. Olemme saaneet lukea uutisista, kuinka esimerkiksi useat paperiteollisuuden toimijat ovat AKT:n työtaistelutoimenpiteiden...
Sopimuksen sovittelu ja kohtuullistaminen

Sopimuksen sovittelu ja kohtuullistaminen

Sopimusvapaus sekä sopimusten sitovuus ovat sopimusoikeudellisia keskeisiä, klassisia periaatteita. Sopimusvapaudella tarkoitetaan tiivistetystä, että sopijapuolet voivat valitsemansa sopimuskumppanin kanssa tehdä haluamansa sisältöisiä sopimuksia vapaasti...
Sopimuksen sovittelu ja kohtuullistaminen

Riita-asian pääkäsittely

Olen tarkastellut riita-asioiden sovittelua ja sovintoneuvotteluita sekä vireilletuloa ja valmistelua erillisissä artikkeleissa. Tässä artikkelissa tarkastelen riita-asioiden pääkäsittelyä. Pääkäsittely on valmistelun ohella toinen oikeudenkäyntimenettelyn päävaihe....
Sopimuksen sovittelu ja kohtuullistaminen

Perinnönjaon moittiminen

Aina perinnönjako ei onnistu parhaista yrityksistä huolimattakaan. Joskus eteen tulee tilanteita, joissa joku pesän osakkaista havaitsee jonkinlaisen virheen jo toimitetussa perinnönjaossa. Näissä tilanteissa kuolinpesän osakkailla on viimekädessä mahdollisuus...
Riita-asian vireilletulo & valmistelu

Riita-asian vireilletulo & valmistelu

Riita-asioissa on tiivistetysti kyse erimielisyyksien ratkaisemisesta tuomioistuimessa. Riita-asiat ovat mitä moninaisempia: kyse voi olla esimerkiksi vahingonkorvausvaatimuksesta, sopimuksen purkamisesta, vahingonkorvauksesta tai vaikkapa perintöriidasta. Ennen kuin...
Riita-asioiden sovittelu & sovintoneuvottelut

Riita-asioiden sovittelu & sovintoneuvottelut

Riidat ovat osa elämäämme, syntyy niitä sitten perheen kesken, kahden tai useamman yksityishenkilön tai liikekumppaneiden välillä. Riidat ovat useimmiten seurausta jonkinlaisista erimielisyyksistä tai epäselvyyksistä tai välillä ihan vain inhimillisestä kitkasta ilman...