Ketkä ovat kuolinpesän osakkaita eli perikunta?

Ketkä ovat kuolinpesän osakkaita eli perikunta?

Perikunta koostuu kuolinpesän osakkaista. Kuolinpesän osakkaita eli perikuntaa ovat perilliset, yleistestamentin saajat sekä leski. Kuolinpesä on siis osakkaiden välinen yhteenliittymä, kunnes kuolinpesä lakkaa. Henkilö voi myös olla kuolinpesän osakas sellaisessa...
Hankala kuolinpesän osakas

Hankala kuolinpesän osakas

Kuolinpesän osakkaat voivat hallita kuolinpesää yhdessä, jolloin kyseessä on kuolinpesän yhteishallinto. Tällöin osakkaiden on yhteistuumin hoidettava kuolinpesän asioita ja tehtävä päätökset yhteisymmärryksessä. Perinnönjaosta olisi päästävä osakkaiden kesken myös...
Perinnönjaon moittiminen

Perinnönjaon moittiminen

Aina perinnönjako ei onnistu parhaista yrityksistä huolimattakaan. Joskus eteen tulee tilanteita, joissa joku pesän osakkaista havaitsee jonkinlaisen virheen jo toimitetussa perinnönjaossa. Näissä tilanteissa kuolinpesän osakkailla on viimekädessä mahdollisuus...
Voiko kuolinpesäosuuden myydä tai lahjoittaa?

Voiko kuolinpesäosuuden myydä tai lahjoittaa?

Kuolinpesänosuuden luovutus toiselle on täysin mahdollista. Asiassa kannattaa huomioida kaikki veroseuraamukset. Kuolinpesän osakas voi perittävän kuoleman jälkeen luovuttaa eli esimerkiksi myydä tai lahjoittaa pesäosuutensa toiselle. Tällainen taho voi olla kuka...
Keskinäisellä testamentilla voi turvata lesken asemaa

Keskinäisellä testamentilla voi turvata lesken asemaa

Moni vanhempi toivoo, että kuolinpesä pysyisi puolison kuoleman jälkeen jakamattomana ja lesken hallinnoitavissa lesken koko elinajan. Tästä huolimatta lain mukaan rintaperillisillä on kuitenkin oikeus vaatia lakiosaansa. Testamentilla on mahdollisuus rajata tätä...